Dypdykk: Hva er egentlig EMS – kontraktproduksjon av elektronikk?

Dypdykk: Hva er egentlig EMS – kontraktproduksjon av elektronikk?

Ulike bransjer har sine helt egne begreper, forkortelser og unike «buzzwords», som kan være relativt ukjente utenfor den spesifikke bransjen. Det gjelder uten tvil også produksjon av elektronikk, forkortelsen EMS er hyppig brukt. Betydningen er «electronics manufacturing services», omtrent «kontraktproduksjon av elektronikk» på norsk. Dessuten brukes også forkortelsen ECM om den samme forretningsmodellen, noe som betyr «electronics contract manufacturing». Vi tar en nærmere titt på disse begrepene.

EMS enkelt forklart

I utgangspunktet dreier seg EMS om at selskaper lar en tredjepart designe, produsere, teste, distribuere og eventuelt også håndtere logistikk og returer for elektronikk. Samtidig er det dessuten mange selskaper som benytter en partner til enkelte av disse prosessene, men også beholder noen «in house».

Det finnes profesjonelle EMS-aktører mange steder i verden, VECTOR BLUE HUB er et godt eksempel på en leverandør med tilstedeværelse i Europe. Det er vanlig å tenke på store fabrikker i Asia når det gjelder kontraktproduksjon av elektronikk, men mange store selskaper har også fått opp øynene for at det kan være fordelaktig å bruke en partner som befinner seg litt nærere salgsmarkedet.

En EMS-aktør må ha kompetanse, utstyr og produksjonskapasitet tilpasset flere vidt forskjellige forretningsprosesser. Husk på at selve produksjonen, som er svært kompleks og mangefasettert i seg selv, bare er et aspekt ved den komplette leveransen.

Produksjon, sourcing og Supply Chain Management

Selve produksjonen av elektronikk er noe av det som ofte outsources. Apple er et godt eksempel, selskapet bruker flere partnere til produksjon av produktene sine. Samtidig designer Apple produktene sine på egen hånd, inkludert utvikling av egne prosessorer. Imidlertid vil selve utviklingen sannsynligvis også skje i tett samarbeid med de ulike EMS-partnerne, i og med at produksjonsutstyr og prosesser i produksjonsanlegg også er viktige aspekter ved designet av produktet.

Sourcing og såkalt «Supply Chain Management» er også viktige aspekter ved EMS. Det er naturlig at EMS-partneren tilbyr tjenester for innkjøp og logistikk knyttet til komponentene som brukes i produksjonen, også når det gjelder komponenter som er unike for en spesifikk kunde. Dessuten kan EMS-leverandører tilby konkurransedyktige komponentpriser til kunder som bare skal produsere begrensede serier.

Design, prototyping, testing, sertifisering og lansering

Forholdet mellom en kunde og en EMS-partner kan befinne seg flere ulike steder fra kun produksjon til en omfattende pakke med utvikling, produksjon og tilleggstjenester. Outsourcing av produksjonen representerer egentlig «minimumsnivået» når det gjelder bruk av EMS. Noen tiår tilbake i tid hadde alle selskaper i elektronikkbransjen sin egne produksjon, men i dag er kontraktproduksjon helt dominerende.

Tilleggstjenester som noe logistikk, innkjøp, testing og sertifisering kan representere et mellomnivå når det gjelder bruken av en kontraktpartner. Slike støtteprosesser henger relativt naturlig sammen med produksjonen, og det vil ofte være mest effektivt å overlate deler av dette arbeidet til den samme kontraktpartneren som står for produksjonen.

Helt til slutt er det også noen elektronikkselskaper som helt enkelt overlater nesten hele prosessen til en EMS-partner. Når spesifikasjon og design i stort er klart, får en EMS-partner da i oppdrag å utvikle, teste og produsere produktet – noe som også åpner for rask utvikling fra ide til ferdig produkt.

Comments Off
×