Inntekter og utgifter som er i balanse

Inntekter og utgifter som er i balanse

Derfor er det smart med et budsjett i hverdagen

Det er mange nordmenn som allerede har et husholdningsbudsjett, men samtidig er det dessverre fortsatt alt for mange som ikke på noen måte planlegger inntekter og utgifter i løpet av måneden eller året som kommer. Det er dessuten mange som synes at ordet budsjett i seg selv er skummelt, men det er egentlig bare en oversikt over hvilke penger som kommer inn og går ut fra kontoen i løpet av en gitt periode.

Hovedformålet med et budsjett er å sikre oversikt, og indirekte passe på at inntekter og utgifter over tid er i balanse. Samtidig betyr det selvfølgelig ikke at budsjettet må gå i pluss hver eneste måned, det er mange kostnader som per definisjon bare dukker opp noen få ganger i året – eller kanskje med mange års mellomrom.

Da finnes det kreditter som kan benyttes som komplement til sparing, og både boliglån, forbrukslån og studielån er eksempler på måter å spre større kostnader over et lengre tidsrom. Med et godt budsjett i bunn så er det dessuten enkelt å beregne om låneopptak vil være håndterbare over tid.

Oversikten som følger med et budsjett, gir dessuten en trygghet i hverdagen. Det er fornuftig å bygge opp en liten buffer som kan brukes ved uventede utgifter, samtidig som god oversikt over månedlige inntekter og utgifter også gjør det enklere å spare smart. Det er mye morsommere å ta økonomiske grep når man vet at det monner.

Den nominelle renten er fra 6,39% og opp til 21,95% mens den effektive renten er fra 6,81% til 24,4%. Ønsker du for eksempel å låne et litt større beløp, kan du låne 150 000 kroner, over 10 år, med en effektiv rente på 13,2%. Kostnadene på dette lånet vil være på 112 573 kroner, og det totale tilbakebetalingsbeløp vil lyde på 262 573 kroner.

Comments Off